Wyniki Konkursu Ofert

blog-img-08

Informujemy, że na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina zamieszzone zostały wyniki Konkursu Ofert na Realizację Zadania Publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2013 r.

Wyniki konkursu

Udostępnij: