Wykonanie prac konserwatorskich przy barokowej bramie głównej w zespole pałacowo-folwarcznym w Galowicach

blog-img-08

W ramach przedsięwzięcia pn. ,,Wykonanie prac konserwatorskich przy barokowej bramie głównej w zespole pałacowo-folwarcznym w Galowicach” przywrócono do dawnej świetności zabytkową bramę, zlokalizowaną na terenie naszej gminy. Głównym celem projektu był wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zachowanie i przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

Barokowa brama prowadzi do odrestaurowanego, szachulcowego spichlerza zbudowanego około 1730 roku oraz eklektycznego pałacu i przypałacowego parku.
Rewitalizacja zabytkowej bramy przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości Galowice. Dodatkowo obiekt ten będzie wchodził w skład tematycznych szlaków historycznych, obejmujących swym zasięgiem cały obszar terenu działania Lokalnej Grupy Działania LIDER A4.

Projekt współfinansowany z PROW na lata 2007-2013.
Wartość całkowita projektu: 121 770 zł
Dofinansowanie: 79 200 zł

Tomasz Gracz

Udostępnij: