Wykaz terminów zorganizowania MPSZOK na terenie naszej Gminy

blog-img-08

Uprzejmie informujemy, że 1 raz w miesišcu na terenie naszej Gminy będzie zorganizowany mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK), gdzie mieszkańcy będš mogli nieodpłatnie zostawić swoje odpady.

Harmonogram zorganizowania MPSZOK:

10 paŸdziernika 2013 r.
07 listopada 2013 r.
05 grudnia 2013 r.

Adres MPSZOK:

Żórawina
ul. Kolejowa

Mapa z zaznaczonym miejscem zorganizowania MPSZOK-u:

Udostępnij: