Wykaz numerów rachunków bankowych

blog-img-08

24 9574 1028 2002 0013 0013 0002

Wpłaty podatków, czynszów i opłaty skarbowej

Uwaga: Od 2011 roku do wpłat podatków zostały uruchomione
indywidualne konta podatników.
Prosimy dokonywać wpłat podatków na numer konta bankowego podany na nakazie podatkowym.

67 9574 1028 2002 0013 0013 0004

Wadia do przetargów

Udostępnij: