Wycieczka do ziemi kamiennogórskiej

blog-img-08

We wtorek 13.08.20189 r., grupa dzieci z Ukrainy odbyła wycieczkę do Kamiennej Góry i Krzeszowa. Dzieciom z Ukrainy w trakcie wycieczki towarzyszyły dzieci z Gminy Żórawina, Radny Gminy Żórawina p. Mariusz Damasiewicz oraz opiekunowie.

Pobyt na ziemi kamiennogórskiej rozpoczął się od zwiedzania Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Muzeum zostało założone ponad siedemdziesiąt lat temu przez grupę pasjonatów niemieckich. Od początku zakładano, że wiodącym profilem muzeum będzie tkactwo i włókiennictwo. W 2008 r. przeprowadzono remont kapitalny muzeum przy zaangażowaniu środków z budżetu gminy Kamienna Góra i UE. Remont placówki był wydarzeniem historycznym w dziejach muzeum, które zmieniło swój wizerunek, stało się placówką nowoczesną, z profesjonalnym wyposażeniem.

Następnym punktem na trasie wycieczki była Podziemna Trasa Turystyczna „Projekt Arado” – zaginione laboratorium Hitlera w Kamiennej Górze. „Projekt Arado” jest najnowocześniejszym podziemnym kompleksem w Polsce.

Po wizycie w podziemiach, goście z Ukrainy odwiedzili panią Iwonę Krawczyk, Posła na Sejm RP w jej biurze poselskim w Kamiennej Górze. Pani Poseł opowiedziała dzieciom o historii miasta, o funkcjonowaniu polskiego parlamentu i codziennej pracy posła. Dzieci otrzymały także okolicznościowe upominki.

Nie zabrakło również pokrzepienia ciała. Dzięki uprzejmości państwa Anny i Marka Zdanowicz, uczestnicy wycieczki zostali podjęci staropolskim obiadem w karczmie „Dwa Dęby” w Starej Białce.

Ostatnią atrakcją było zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. W trakcie pobytu dzieci zobaczyły Bazylikę Mniejszą p.w. Wniebowzięcia NMP – piękną, późnobarokową świątynię z przebogatym wnętrzem, nazywaną Europejską Perłą Baroku, kościół pw. Św. Józefa, Mauzoleum Piastów Śląskich.

Udostępnij: