Wybory samorządowe 2018

blog-img-08

W dniu 14 sierpnia w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, rad sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wybory zostały zarządzone na dzień 21 października 2018 r.

W załączeniu tekst rozporządzenia oraz linki do informacji o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r. wraz z załącznikami.

Komitet wyborczy partii politycznej:

http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze/1/26232_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_o_tworzeniu_komitetu_wyborczego_partii_politycznej_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_i_sejmikow_wojewodztw_oraz_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast_zarzadzonych_na_dzien_21_pazdziernika_2018_r

Koalicyjny komitet wyborczy:

http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze/1/26236_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_o_tworzeniu_koalicyjnego_komitetu_wyborczego_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_i_sejmikow_wojewodztw_oraz_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast_zarzadzonych_na_dzien_21_pazdziernika_2018_r

Komitet wyborczy stowarzyszenia lub organizacji społecznej:

– zamierzający zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie:

http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze/1/26248_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_o_tworzeniu_komitetu_wyborczego_stowarzyszenia_lub_organizacji_spolecznej_zamierzajacego_zglosic_kandydatow_w_wiecej_niz_jednym_wojewodztwie_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_i_sejmikow_wojewodztw__oraz_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast__zarzadzonych_na_dzien_21_pazdziernika_2018_r

– zamierzający zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie:

http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze/1/26239_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_o_tworzeniu_komitetu_wyborczego_stowarzyszenia_lub_organizacji_spolecznej_zamierzajacego_zglosic_kandydatow_tylko_w_jednym_wojewodztwie_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_i_sejmikow_wojewodztw__oraz_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast__zarzadzonych_na_dzien_21_pazdziernika_2018_r

Komitet wyborczy wyborców

– zamierzający zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie:

http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze/1/26243_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_o_tworzeniu_komitetu_wyborczego_wyborcow_zamierzajacego_zglaszac_kandydatow_w_wiecej_niz_w_jednym_wojewodztwie_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_i_sejmikow_wojewodztw_oraz_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast_zarzadzonych_na_dzien_21_pazdziernika_2018_r

– zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie:

http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze/1/26255_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_o_tworzeniu_komitetu_wyborczego_wyborcow_zamierzajacego_zglaszac_kandydatow_tylko_w_jednym_wojewodztwie_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_i_sejmikow_wojewodztw_oraz_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast_zarzadzonych_na_dzien_21_pazdziernika_2018_r

– zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców:

http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze/1/26258_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_o_tworzeniu_komitetu_wyborczego_wyborcow_zamierzajacego_zglaszac_kandydatow_tylko_w_jednej_gminie_liczacej_do_20_000_mieszkancow__w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_i_sejmikow_wojewodztw_oraz_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast_zarzadzonych_na_dzien_21_pazdziernika_2018_r

 

Udostępnij: