Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych

blog-img-08

Krajowa Rada Izb Rolniczych zarzšdziła na dzień 3.04.2011 r. wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych.
Kandydatem na członka Rady może być wyłšcznie członek tej izby, czyli płatnik podatku rolnego, w imieniu osoby prawnej kandyduje jej przedstawiciel.
Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje osobiœcie kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba do dnia 14.03.2011 r. włšcznie.
Więcej informacji w Urzędzie Gminy Żórawina pok. nr 4 lub pod nr. tel. 71 3814128.

Udostępnij: