Współpraca samorzšdu terytorialnego z organizacjami pozarzšdowymi

blog-img-08

Wójt Gminy Żórawina zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczšce nowelizacji Ustawy o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie.

Spotkanie odbędzie się 12 paŸdziernika 2010 r. o godz.16 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie organizacje pozarzšdowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie.
Spotkanie ma na celu przedstawienie istotnych zmian w Ustawie o działalnoœci pożytku publicznego, w tym również ciekawe rozwišzania majšce na celu usprawnienie współpracy samorzšdu z organizacjami pozarzšdowymi, które omówi goœć – przedstawiciel Dolnoœlšskiej Federacji Organizacji Pozarzšdowych.

Tematy omawiane na spotkaniu:
1.Podstawowe definicje: organizacja pozarzšdowa, działalnoœć pożytku publicznego.
2.Nowelizacja ustawy: rozszerzenie katalogu podmiotów i zadań.
3.Działalnoœć odpłatna i nieodpłatna, działalnoœć gospodarcza.
4.Współpraca z samorzšdem terytorialnym.
5.Oferta z inicjatywy własnej organizacji.
6.Program współpracy samorzšdu z organizacjami pozarzšdowymi: konsultacje.
7.Przedstawienie propozycji programu współpracy na 2011 r.

Sekretarz Gminy
Maria Firecka

Udostępnij: