Wspieranie uzdolnień w Szkole Podstawowej w Żórawinie

blog-img-08

18 listopada 2020 roku to dzień pełen dumy dla naszej szkoły, bo sukcesem zakończyła się kilku miesięczna praca uczniów i  nauczycieli pod opieką koordynatorki Pani Magdaleny Rozenek.  Komisja Akredytacyjna Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia przyznała naszej szkole Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. Certyfikat jest ważny przez pięć lat.

Pan Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty przekazał certyfikat Wicedyrektor Szkoły Pani Agacie Midor i koordynatorce działań Pani Magdalenie Rozenek, które występowały w imieniu całej społeczności szkolnej.

Uzyskanie certyfikatu poprzedziło wiele nowatorskich działań w zakresie rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień uczniów. Los rzucił nam szczególne wyzwanie, bo musieliśmy zmierzyć się ze wspieraniem uzdolnień na odległość. Uczniowie i nauczyciele nie odpuścili nawet w tych okolicznościach. Taki sposób pracy  był dla nas wszystkich kolejnym nowym zadaniem. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie naszych nauczycieli, ich kreatywność w poszukiwaniu stale innowacyjnych ciekawych rozwiązań edukacyjno-wychowawczych. Nie byłoby to również możliwe, gdyby nasi uczniowie nie chcieli uczestniczyć w tych działaniach. A uczestniczyli licznie i chętnie.

Udostępnij: