Wsparcie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju

blog-img-08

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomił na rok 2017 program „Wsparcia opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. Celem tego programu jest m. in. wspieranie działań o charakterze remontowo- konserwatorskim miejsc związanych z historią walk i męczeństwa Narodu Polskiego lub innych Narodów, w tym miejsc spoczynku zwłok lub szczątków ludzkich (groby i cmentarze wojenne).

Regulamin programu oraz wytyczne do oceny wniosków zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (link: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/wspieranie-opieki-nad-miejscami-pamieci-i-trwalymi-upamietnieniami-w-kraju.php

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie prac objętych programem. Zgodnie z regulaminem programu wnioski można składać do dnia 31 stycznia 2017 r. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Ministerstwa, do których dane kontaktowe zostały wskazane na ww. stronie internetowej.

Udostępnij: