Wprowadzono 3 stopień alarmowy zagrożenia w cyberprzestrzeni CHARLIE-CRP

komunikat

Stopień alarmowy obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59.Wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego ma zapewnić podwyższony poziom ochrony krytycznej infrastruktury.

 

Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o podwyższeniu stopnia alarmowego dotyczącego zagrożeń w cyberprzestrzeni z pierwszego (ALFA-CRP) do trzeciego stopnia (CHARLIE-CRP).

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Trzeci stopień alarmowy – CHARLIE

Jego wprowadzenie oznacza wykonanie zadań przypisanych do pierwszego i drugiego stopnia alarmowego oraz:

  • wprowadzenie, na polecenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych całodobowych dyżurów we wskazanych urzędach lub jednostkach organizacyjnych organów administracji publicznej;
  • ograniczenie do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiektach i rejonach obiektów;
  • zapewnienie ochrony środków transportu służbowego poza terenem obiektu, wprowadzić kontrole pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem;
  • ograniczenie możliwości parkowania pojazdów przy obiektach chronionych.

Pamiętaj! 

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Więcej informacji o systemie antyterrorystycznym w Polsce znajdziesz w komunikacie na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/system-antyterrorystyczny-rp

Udostępnij: