Wójt Gminy Żórawina przedstawia do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Gminy Żórawina na lata 2015-2020

blog-img-08

Wójt Gminy Żórawina przedstawia do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Gminy Żórawina na lata 2015-2020.

W zwišzku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarzšdowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalnoœci pożytku publicznego do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 27 lutego 2015 roku.
Informacje szczegółowe, projekt dokumentu oraz formularz konsultacji znajdujš się na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina.Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina.

Udostępnij: