Wnioski o płatnoœci za 2010 rok

blog-img-08

Od dnia 15 marca 2010 r. rolnicy już po raz siódmy mogš składać wnioski o przyznanie płatnoœci w ramach systemów wsparcia bezpoœredniego, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), a także o płatnoœci z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-œrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzšt lub o przyznanie płatnoœci rolno-œrodowiskowej. W tym roku po raz pierwszy o te schematy pomocowe można się ubiegać na jednym formularzu wniosku.

Z tytułu płatnoœci w ramach systemów wsparcia bezpoœredniego, w 2010 r. polscy rolnicy będš mogli otrzymać do 3,25 mld euro. Dodatkowo z tytułu pomocy na wspieranie gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) zostanie przeznaczona kwota ok. 1,35 mld zł.

Do rolników, którzy ubiegali się o przyznanie płatnoœci bezpoœrednich w roku ubiegłym, Agencja wysłała wstępnie wypełnione wnioski w tym również w zakresie powierzchni poszczególnych działek rolnych wraz z materiałem graficznym. Jeżeli dane w przesłanym formularzu wniosku nie uległy zmianie, rolnik powinien jedynie podpisać wniosek oraz wypełnić załšcznik graficzny i wysłać te dokumenty do biura powiatowego.

Zasady przyznawania płatnoœci, formularze wniosków oraz załšczników do wniosku sš dostępne na stronie internetowej ARiMR oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Udostępnij: