Wizyta Wojewody Dolnośląskiego

blog-img-08
3 września 2020 Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski odwiedził Gminę Żórawinę, wizyta miała charakter roboczy/studyjny.
Gospodarz Gminy – Wójt Jan Żukowski zaprezentował wykonywane inwestycje, zwłaszcza w zakresie tak zwanej małej retencji (renowacje zbiorników wodnych), zabezpieczających przed suszą, ale i nadmiarem wody podczas większych opadów.
Prezentacja nie ominęła kościoła św. Trójcy, gdzie kontynuowane są prace renowacyjne.
Odwiedzono szereg miejscowości, w tym Stary Śleszów, gdzie odbyło się spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich „Śleszowianki”.
Udostępnij: