Wielofunkcyjne boisko w Krajkowie

blog-img-08

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Uzyskane, ze środków Lokalnej Grupy Działania Lider A4 dofinansowanie wynosiło: 14 520,00 zł (80% kosztów kwalifikowanych).

Inwestycje o nazwie: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Krajkowie” zlokalizowano obok budynku, w którym znajduje się świetlica wiejska w Krajkowie. Przedsięwzięcie to polegało na wybudowaniu od podstaw wielofunkcyjnego boiska, w ramach którego: przygotowano teren pod obiekt, wykonano podbudowę i ułożono nawierzchnie z betonowej kostki. Dodatkowo, ze środków sołeckich boisko wyposażono w zestawy do gry w koszykówkę i siatkówkę.

Zrealizowana inwestycja umożliwia mieszkańcom Krajowa aktywne spędzanie czasu na wolnym powietrzu oraz integrację poprzez sport i rozrywkę.

Mateusz Królewicz

Udostępnij: