Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Gminnej Spółki Wodnej w Żórawinie

blog-img-08

W dniu 23 lutego 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Gminnej Spółki Wodnej w Żórawinie.

W zgromadzeniu udział brali delegaci sekcji wodnych gminy Żórawina, sołtysi, radni, przedstawiciele Wrocławskiego Związku Spółek Wodnych, zaproszeni goście oraz Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski.

Przedstawiono sprawozdanie Zarządu GSW z roku 2017 z wykonanych prac, pozyskanych dotacji zewnętrznych, oraz ściągalności składek członkowskich.

W roku 2017 wykonano prace na ogólna kwotę  341.744,67 zł

Składka Urzędu Gminy Żórawina wyniosła  –  111.551,34 zł,

Składki rolnicze – 107.793,33 zł,

Dotacja ze Starostwa Powiatu Wrocławskiego – 37.400,00 zł

Dotacja Wojewody – 65.000,00 zł

Dotacja Urzędu Marszałkowskiego – 20.000,00 zł

 Wykonano 12830 mb konserwacji cieków wodnych oraz odmulono i zabezpieczono skarpy w dwóch zbiornikach wodnych na terenie Gminy.

Ściągalność składek za 2017 rok wyniosła 82%.

W dyskusji poruszono tematy związane z występowaniem bobrów na terenie Gminy, bieżącą konserwacją rowów, uszkodzeniem  przepustów na ciekach wodnych oraz o nowo powstałej instytucji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.   

Ważną sprawą było podjęcie wniosku o pilną konserwacje oraz regulację rzeki Ślęzy na terenie Gminy Żórawina.

Opracował: Tomasz Mazur

Udostępnij: