W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zawieszone do odwołania

blog-img-08

Mieszkańcy Gminy Żórawina wszystkie odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki, zużyte baterie, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowań po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabaryty, odpady rozbiórkowe i budowlane, mogą nieodpłatnie przekazać do PSZOK Godzikowice.

Udostępnij: