UWAGA ROLNICY ! Ponowne szacowanie szkód w uprawach

blog-img-08

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadził zmiany w zakresie szacowania szkód w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym ujemne skutki przezimowania, polegajšce na podwyższeniu z 40% do 50% poziomu utraty plonu danej uprawy.

Zainteresowani rolnicy powinni niezwłocznie zgłosić się do Komisji terenowych powołanych przez Wojewodę z protokółami, celem ponownego przeliczenia wysokoœci oszacowanych szkód.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żórawinie, pod numerem telefonu 71 3814128 lub osobiœcie w pok. nr 4.

Udostępnij: