Uwaga ! Nowe przepisy antysmogowe

blog-img-08

Informujemy,  że zgodnie z §7 Uchwały Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 roku, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, od dnia 1 lipca 2018 roku zakazane jest stosowanie:

1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,

4) biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

 

Prosimy, o zwrócenie szczególnej uwagi na to, jaki opał zakupią Państwo na najbliższy sezon grzewczy.


 

Udostępnij: