Utrudnienia w ruchu zwišzane z przebudowš ulicy Sportowej, Gimnazjalnej i M. Kopernika w Żórawinie

blog-img-08

W zwišzku z planowanym w dniach 8-9 kwietnia 2015 r. wykonaniem nakładki asfaltowej na ulicy Sportowej, Gimnazjalnej i M. Kopernika w Żórawinie informujemy, że mieszkańcy muszš liczyć się z występujšcymi utrudnieniami w ruchu.

Prace będš prowadzone z podziałem na dwa etapy:

– 8.04.2015 r. na ul. Sportowej i Gimnazjalnej.
– 9.04.2015 r. na ul. M. Kopernika (przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum).

Za wszelkie niedogodnoœci i utrudnienia przepraszamy.

Tomasz Gracz

Udostępnij: