Utrudnienia w ruchu + plany objazdów

blog-img-08

W zwišzku ze zbliżajšcym się terminem rozpoczęcia wymiany szyn OC na linii 276 Wrocław-Międzylesie na skrzyżowaniu z przejazdem kolejowym w cišgu drogi gminnej Nr 107113D Turów-Mędłów oraz na skrzyżowaniu z przejazdem kolejowym w cišgu drogi gminnej Nr 107114D Żórawina-Turów, Dolnoœlšskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o. o. we Wrocławiu, ul. Hubska 6, jako Wykonawca robót naprawczych na zlecenie PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Opolu, niniejszym zawiadamia o wprowadzeniu zmian organizacji ruchu w obrębie obydwu przejazdów.

Trasa objazdu dla drogi nr 107113D (w dniach 08.07-11.07.2013) odbywać się będzie drogš wojewódzkš nr 395 – drogš powiatowš nr 1972D – drogš powiatowš nr 1945D, w przeciwnym kierunku analogicznie zgodnie z opracowanym Projektem Zastępczej Organizacji Ruchu Drogowego.

Trasa objazdu dla drogi nr 107114D (w dniach 10.07-13.07.2013) odbywać się będzie drogš wojewódzkš nr 395 – drogš powiatowš nr 1972D, w przeciwnym kierunku analogicznie zgodnie z opracowanym Projektem Zastępczej Organizacji Ruchu.

Droga Nr 107113D Turów-Mędłów będzie zamknięta dla ruchu przez okres 4 dób: od dnia 08.07.2013 od godz. 8:00 do dnia 11.07.2013 do godz. 20:00.

Droga Nr 107114D Turów-Żórawina będzie zamknięta dla ruchu przez okres 4 dób: od dnia 10.07.2013 od godz. 8:00 do dnia 13.07.2013 do godz. 20:00.

Prace prowadzone będš zg. z art. Nr 28 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz. U. Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000 r. z póŸn. zm./

Osobš odpowiedzialnš za prawidłowe i terminowe wykonanie robót z ramienia Wykonawcy będzie Pan Józef Wlażlak – Kierownik robót DSN 3 Wałbrzych.

Plany objazdów

Udostępnij: