Uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

20231125_150846

W dniach od 23.11.2023 r. do 25.11.2023 r. Wójt Gminy Żórawina, Pan Jan Żukowski w imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył trzem parom wyjątkowe odznaczenia państwowe jakim
są medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
Jest to święto par małżeńskich, które przeżyły ze sobą wspólnie pół wieku.
Takim pięknym stażem wykazali się Państwo Helena i Czesław Małczakowie z Karwian, Państwo
Maria i Tomasz Zusanowie z Jarosławic oraz Państwo Stanisława i Jan Stachowicze z Jaksonowa.
Aby to wydarzenie było niezapomniane, przed wręczeniem medali przez Pana Wójta, nasi Jubilaci
przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, Panią Katarzyną Wytrwał, odnowili przysięgę
małżeńską.
W trakcie uroczystości były nie tylko medale, listy gratulacyjne, kosze upominkowe, ale też zdjęcia,
które z pewnością będą niezapomnianą pamiątką.
Nie zabrakło też wspólnych toastów i słodkiego poczęstunku.
Gratulujemy raz jeszcze i życzymy kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, szczęściu i wzajemnym
szacunku.

Udostępnij: