Unijni ministrowie z wizytš na Dolnym Œlšsku

blog-img-08

Nieformalna rada unijnych ministrów rolnictwa rozpoczęła się w poniedziałek od zwiedzania kilku gospodarstw rolnych na Dolnym Œlšsku. Głównym tematem dwudniowej rady we Wrocławiu będš nowe sposoby promocji europejskiej żywnoœci.

Na wtorek zaplanowana jest sesja plenarna we Wrocławiu, na której zostanie omówiona tzw. zielona księga – dokument opublikowany w lipcu przez Komisję Europejskš, dotyczšcy działań promocyjnych i informacyjnych.

Minister rolnictwa Marek Sawicki, powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że każda prezydencja organizuje nieformalne spotkania, które majš na celu pokazanie ministrom z innych krajów jej rolnictwa. Dodał, że jest to dobra okazja do podyskutowania „bez krawatów” o bieżšcych rolniczych problemach.

Sawicki powiedział, że we wtorek odbędš się dwa ważne spotkania. Oprócz sesji plenarnej przewidziane jest też spotkanie trójstronne – Sawicki, unijny komisarz ds. rolnictwa Dacian Ciolos i szef komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego Paolo De Castro. Na tym spotkaniu politycy chcš uzgodnić sposób dyskusji nad pakietem legislacyjnym dotyczšcym reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

Jak ujawnił minister rolnictwa, chce on, by była to dyskusja wielopłaszczyznowa. W pierwszej kolejnoœci udział w niej mieliby wzišć eksperci rolniczy, którzy omówiliby wpływ propozycji Komisji Europejskiej na przyszłoœć rolnictwa. Zdaniem Sawickiego w drugim etapie dyskusji powinni uczestniczyć organizacje przetwórców i rolników, a więc organizacje branżowe i zwišzkowe. Dopiero w ostatniej kolejnoœci – według ministra – o sprawach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. mogš rozmawiać politycy.

– Wierzę, że wtedy jesteœmy w stanie uczynić nowš unijnš politykę rolnš – rozwojowš. Takš, która może być Ÿródłem wzrostu gospodarczego dla całej Europy – powiedział Sawicki.

WPR po 2013 roku – taki dokument zostanie przedstawiony przez komisarza Ciolosa 12 paŸdziernika. Minister zapowiedział, że ponownie Ciolosowi zostanie przedstawiona propozycja całodniowej debaty o przyszłoœci Wspólnej Polityki Rolnej, w której wzięliby udział ministrowie, parlamentarzyœci i politycy. Taka dyskusja mogłaby się odbyć w pierwszej dekadzie listopada w Parlamencie Europejskim – ocenia Sawicki.
żródło: www.onet.pl

Ministrowie odwiedzili także naszš Gminę – zwiedzili Zakład Doœwiadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Żernikach Wielkich oraz Pałac i Spichlerz w Galowicach.

Udostępnij: