Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Pieczęć

Zgodnie § 13 ust.1 pkt 1 Załącznika do Uchwały nr VII/45/19 Rady Gminy Żórawina z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert,  unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.40.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.,  z powodu braku złożonych ofert.

Udostępnij: