Unieważnienie konkursu na realizację zadania publicznego

ogłoszenie

Zarządzeniem WG.0050.35.2024 z dnia 28.03.2024 r. Wójt Gminy Żórawina unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  o nazwie: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Żórawina, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025” z powodu braku złożonych ofert.

Udostępnij: