UMWD Nabór szkół do Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych

Razem łatwiej (2)

Urząd Marszałkowski WD informuje, że w trosce o zdrowie psychiczne uczniów dolnośląskich szkół, ponownie realizuje „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na lata 2023-2025”.

 

Zaprasza do współpracy szkoły, które jeszcze nie przystąpiły do tego projektu.
Do programu zgłaszać się mogą dzieci i młodzież w wieku 10-19 lat zamieszkujące województwo dolnośląskie lub w ich imieniu rodzic lub opiekun prawny zaniepokojony zachowaniem swojego dziecka.


Zgłoszenia można dokonać pod numerem telefonu infolinii 800 805 600
lub na adres e-mail razemlatwiej@cogitozdrowie.pl


Uczniowie, zgłoszeni do programu, objęci będą wsparciem psychologicznym (spotkania diagnostyczne i spotkania wspierające), a koordynatorzy regionalni pozostaną z nimi w stałym kontakcie, służąc pomocą w poruszaniu się między poszczególnymi poziomami pomocy psychologiczno-psychiatrycznej.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/profilaktyka/psychiatria-dzieci-i-mlodziezy/

Udostępnij: