„Umiem pływać” I etap w 2024 r.

stopka_up_msit_dfs_umwd

Założeniem programu „Umiem pływać” jest udział dzieci z klas I-III szkół podstawowych w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Całość projektu to 20 godzin lekcyjnych na basenie pod okiem instruktora.

Realizator projektu przy wparciu Gminy Żorawina pokrywa wydatki dotyczące projektu tj.: wejście na basen, wynagrodzenie instruktora, ubezpieczenie oraz koszty transportu dzieci.

Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Federację Sportu, współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz z budżetu:  Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Gminy Żórawina.

W Gminie program „Umiem pływać” jest realizowany od 2015 r.

I etap programu jest realizowany w terminie od 22.03. – 15.06.2024 r. i biorą w nim udział chętni uczniowie ze szkół podstawowych w Wilczkowie, Polakowicach i Węgrach. W kolejnych  etapach realizacji programu planuje się udział Szkoły Podstawowej w Żórawinie i Szkoły Podstawowej w Rzeplinie.

Udostępnij: