Ulica Truskawkowa w Żórawinie po przebudowie

blog-img-08

W listopadzie br. zakończyły się prace związane z przebudową ul. Truskawkowej w Żórawinie. W ramach tej inwestycji zrealizowano wzmocnienie istniejącej podbudowy, wykonanie dwóch warstw asfaltu oraz utwardzenie poboczy.
Ulica Truskawkowa została przebudowana na odcinku od Al. Niepodległoœci do ul. ŒŚliwkowej. Jest to bardzo ważna inwestycja, ponieważ ul. Truskawkowa jest drogą zbiorczą obsługującą ulice wewnętrzne: Brzoskwiniowa, Morelowa, Czereœniowa, ŒŚliwkowa, Malinowa.

Na realizację tego zadania pozyskano dotację w wysokoœci 120.000 złotych.
Tomasz Gracz

Udostępnij: