Ulica Główna w Suchym Dworze po przebudowie

blog-img-08

Zakończyły się prace związane z przebudową ul. Głównej w Suchym Dworze. W ramach tego zadania wyremontowana została: kanalizacja deszczowa, wymieniono cz궜ć rurociągów, studnie zbiorcze oraz wpusty uliczne. Ułożono nowe krawężniki oraz rolkę. Wymieniony został również przepust pod drogą i odtworzono chodniki. Na jezdni ułożono dwie warstwy asfaltu.
Na realizację tego zadania Gmina uzyskała 50% dofinansowanie ze śœrodków pochodzšcych z Budżetu Państwa. Prace prowadziła firma REXBUD z Wrocławia. Serdecznie dziękujemy dla Pana Henryka Kasprzaka sołtysa Suchego Dworu za pomoc w trakcie realizacji tej inwestycji.
Tomasz Gracz
 

Udostępnij: