Ulepszenie infrastruktury rekreacji w miejscowości Bratowice, Galowice i Suchy Dwór

blog-img-08

Zakończono prace budowlane zadania dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Projekt dotyczył zakupu i montażu nowych urządzeń zabawowych w 3 miejscowościach na terenie Gminy Żórawina. Koszt inwestycji to 86 961,00 złotych brutto, z czego dotacja to: 26 639,00zł. 

 

Udostępnij: