Uczennica Gimnazjum w Żórawinie Członkiem Rady przy Ministrze Edukacji Narodowej

blog-img-08

1 października 2017r. rozpoczęła prace Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej drugiej kadencji przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Kadencja Rady potrwa do 30 września 2018r. Zarządzenie w tej sprawie podpisała 28.09.2017r, minister Anna Zalewska.

W skład Rady wchodzi 16 członków – po jednym z każdego województwa – oraz ich zastępcy, którzy uczestniczą w obradach w przypadku nieobecności członka z danego województwa. Pracami Rady kieruje  Przewodniczący.

Województwo dolnośląskie reprezentuje uczennica Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie Małgorzata Kuśmierczyk – członek Rady.

Wiceminister Maciej Kopeć wręczył powołania 32 uczniom ze szkół gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych z całej Polski. Podczas spotkania wybrano przewodniczącego Rady, którym został Piotr Wasilewski z Suwałk.

Rada ma charakter konsultacyjny. Do zadań Rady należy przedstawianie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach  dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie oświaty i wychowania, szczególnie dotyczących planowanych zmian. Rada przyjmuje stanowiska i opinie w drodze konsensusu na posiedzeniach i w trybie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

Posiedzenia Rady zwołuje Minister Edukacji Narodowej. Mogą w nich uczestniczyć także osoby zaproszone przez Ministra, które nie wchodzą w skład Rady.                                   

Posiedzenia Rady będą zwoływane przez Ministra Edukacji Narodowej. Rada będzie wyrażała opinie i wypracowywała propozycje na posiedzeniach, jak i w trybie korespondencyjnym.

GRATULUJEMY MAŁGOSI SZCZEGÓLNEGO WYRÓŻNIENIA WŚRÓD MŁODZIEŻY Z CAŁEJ POLSKI I ŻYCZYMY OWOCNEJ PRACY W RADZIE.

Dyrektor Zuzanna Hauza, Rada Pedagogiczna, koleżanki Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie oraz Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski

 

 

 

Udostępnij: