Uchwała nr XXX/173/17 Rady Gminy Żórawina z dnia 15 lutego 2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzone ustawą – Prawo Oświatowe

blog-img-08

  

Udostępnij: