Uchwała nr XLII/300/18 Rady Gminy Żórawina w sprawie podziału G. Żórawina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

blog-img-08

W załączeniu skan uchwały. 


 

Udostępnij: