Uchwała Kolegium RIO we Wrocławiu w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Żórawina nr XXXIII/192/17 z dnia 19-06-2017 w sprawie rozpatrzenia i niezatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żórawina

blog-img-08

  W załączeniu skan uchwały.

Udostępnij: