Uchwała Kolegium RIO we Wrocławiu w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu nr V/154/2017 z dnia 7-7-2017r. w sprawie opinii o uchwale Rady Gminy Żórawina odnośnie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żórawina

blog-img-08

  W załączeniu skan uchwały.

Udostępnij: