Uchwała intencyjna w sprawie projektu dostosowywania sieci szkół podstawowych i gimnazjów

blog-img-08

W dniu 15 lutego 2017 r. Rada Gminy Żórawina podjęła uchwałę intencyjną  XXX/173/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Projekt przewiduje, iż w nowym roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Żórawina będzie funkcjonowało nadal pięć szkół podstawowych, które przekształcają się w publiczne ośmioletnie szkoły podstawowe. W myśl projektu uchwały, obwody szkolne w Gminie nie ulegają zmianie. Siedziby szkół w Żórawinie, Rzeplinie, Wilczkowie, Polakowicach i w Węgrach pozostają bez zmian jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa w Żórawinie zyskuje dodatkową lokalizację tj. budynek Gimnazjum, w którym od 1 września 2017 r. będą się uczyć klasy starsze Szkoły Podstawowej w Żórawinie. Przeniesienie części uczniów pozwoli na zorganizowanie w Szkole Podstawowej bezpieczniejszych warunków nauki i pracy uczniów i nauczycieli. Gimnazjum w Żórawinie podlega wygaszaniu do 31 sierpnia 2019 r. w niezmienionej formie organizacyjnej. W roku szkolnym 2017/2018 nie będzie już prowadzona rekrutacja do klasy pierwszej Gimnazjum. Sieć szkół podstawowych i Gimnazjum będzie obowiązywała od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Podjęty przez Radę Gminy Żórawina projekt uchwały, podlega zaopiniowaniu przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Związki Zawodowe. Po uzyskaniu opinii przez Gminę Żórawina, Rada Gminy ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie sieci ośmioletnich szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Żórawina, w ostatecznej wersji, do 31 marca 2017 r.

Udostępnij: