Trening uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania

blog-img-08

Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomoœci informację w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania w Gminie Żórawina.
Trening zostanie przeprowadzony w dniu 1 sierpnia 2011 r. o godz. 17.00. (ogłoszenie alarmu powietrznego) – cišgły modulowany dŸwięk syreny w okresie 1 minuty, oraz odwołanie alarmu – cišgły dŸwięk syren w okresie 3 minut.

Udostępnij: