Trening uruchomienia systemu alarmowego

blog-img-08

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Żórawina z dnia 27 lipca 2012 r.

Działajšc na podstawie Rozporzšdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paŸdziernika 2006 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i właœciwoœci organów w tych sprawach (Dz. U. 2006, Nr 191, poz. 1415) Podaje do publicznej wiadomoœci informację w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania w Gminie Żórawina,

POLECAM PRZEPROWADZIĆ

w dniu 1 sierpnia 2012 r. o godz. 17.00 trening uruchomienia systemu alarmowego /ogłoszenie alarmu powietrznego/

– cišgły modulowany dŸwięk syreny w okresie 1 minuty

Wójt Gminy Żórawina
/Jan Żukowski/

Udostępnij: