Trening systemu ostrzegania i powiadamiania

blog-img-08

W dniu 7 i 8 lutego 2012 roku w godzinach 8.00 – 15.30 na terenie Gminy Żórawina zostanie przeprowadzony przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu trening systemu ostrzegania i powiadamiania.
Trening będzie polegał na przekazywaniu ostrzeżeń, informacji i sygnałów przez techniczne œrodki łšcznoœci pomiędzy gminš a starostwem.

Udostępnij: