Szkolenia w zakresie działalności gospodarczej (RPO WD 2014-2020)

cdk 1

Informacja o projekcie unijnym prowadzonym przez firmę Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska w Ujściu  na terenie woj. dolnośląskiego współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu dostępne są na stronie internetowej www.e-cdk.pl/ a, także w Biurze projektu, pod numerem tel. 501 241 111 (osoba do kontaktu – Magdalena Ciechacka)

Udostępnij: