Szkoła Podstawowa w Żórawinie w konkursie „TESCO dla Szkół”

blog-img-08

Zapraszamy do obejrzenia – i głosowania – na film pod tytułem „Smutna historia bułek” zrealizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Żórawinie.
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o idei oraz o zasadach niemarnowania żywnoœci oraz wyposażanie uczniów w przydatne umiejętnoœci i promowanie wœród nich pozytywnych postaw w zakresie zapobiegania marnowaniu żywnoœci, a także rozwijanie talentów i wyobraŸni młodzieży szkolonej.

Obejrzyj film

Udostępnij: