Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczkowie z tytułem „Szkoły uczącej się”

blog-img-08

W dniu 24.02.2021 r. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie zorganizowała w systemie hybrydowym,  konferencję upowszechniającą, podsumowującą czteroletnią pracę kadry nauczycielskiej nad wdrażaniem strategii oceniania kształtującego, tworzenia kultury organizacji opartej na doskonaleniu uczenia się i nauczania.  Podczas konferencji, gospodarze przedstawili metodykę oraz metody wypracowane przez zespół nauczycieli realizujące wyzwania związane z nowym podejściem do procesu doskonalenia uczenia się i nauczania aż do osiągnięcia założonych efektów. Zaproszeni goście,  dzięki prezentacjom multimedialnym,  mogli poznać praktyczny aspekt wdrożonych działań oraz osiągniętych celów. Panel dyskusyjny służył do wymiany doświadczeń a także refleksji na temat programu i wypracowanych efektów.   

Po zakończeniu konferencji  p. Jarosław Pietrzak – opiekun szkoły z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej wręczył dyrektorowi szkoły – p. Aleksandrze Ulatowskiej Tytuł „Szkoły Uczącej Się” świadczący o wysokiej jakości pracy. Pan Jan Żukowski – Wójt Gminy Żórawina serdecznie pogratulował całemu gronu osiągnięcia sukcesu w realizacji programu dziękując przy tym kadrze pedagogicznej, rodzicom i uczniom szkoły za odwagę i determinację w podjęciu ogromnego wyzwania i jego finalizacji.

Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko – Amerykańską Fundację Wolności.

Serdecznie gratulujemy

Udostępnij: