Szatnia w Starym ŚŒleszowie

blog-img-08

W Starym ŚŒleszowie na stadionie LKS Stary Œleszów trwają prace związane z budową nowej szatni sportowej. W budynku zlokalizowane będą trzy bloki szatniowe: jeden z przeznaczeniem dla drużyny gośœci, drugi z przeznaczeniem dla drużyny gospodarzy oraz trzeci z przeznaczeniem dla sędziów. Każdy blok szatniowy wyposażony będzie w pomieszczenie szatni oraz pomieszczenie sanitarne z natryskami oraz wc. Dodatkowo w budynku zlokalizowane będzie pomieszczenie techniczne, magazyn podręczny oraz wc dla kibiców przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
W chwili obecnej trwają prace związane z wykonaniem pokrycia dachowego.
Tomasz Gracz
 

Udostępnij: