Świdnica zaprasza na Regionalne Spotkania Międzysektorowe (6 czerwca 2017 r.)

blog-img-08

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD oraz Prezydent Miasta Świdnica Pani Beata Moskal-Słaniewska zapraszają przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na Konsultacje projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok” oraz na prelekcję dotyczącą uwarunkowań formalno-prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.

W pierwszej części spotkania omówiony zostanie projekt dokumentu „Program Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok”, a uczestnicy spotkania będą mogli przekazać swoje uwagi. Będzie również możliwość zadania pytań dotyczących projektu ww. dokumentu na rok 2018.

W drugiej części spotkania podczas prelekcji omawiane będą następujące zagadnienia:

1) Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowanie

2) Odpłatna działalność organizacji pożytku publicznego

3) Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe       

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 r. w godz. 10.00-14.30, w sali Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ulicy Długiej 33.

Swój udział w spotkaniu można potwierdzić do dnia 5 czerwca 2017 r. telefonicznie – pod numerem telefonu 74 6462902 lub mailowo na adres: k.halak@um.swidnica.pl

Udostępnij: