Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy

PL UA

Informujemy, iż od dnia 18.03.2022 r. osoby udzielające gościny uchodźcom mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.03.2022 r w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty:

  • wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie,
  • świadczenie będzie przysługiwało maksymalnie na okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu tj. po zakończeniu pobytu obywatela Ukrainy i będzie przysługiwało za okres faktycznego zakwaterowania i zapewnienia wyżywienia Obywatelom Ukrainy,
  • świadczenie nie będzie przysługiwało w przypadku pobierania od obywateli Ukrainy dodatkowych opłat w tym za wynajem,
  • świadczenie będzie przysługiwało na podstawie wniosku wraz z kartą zakwaterowania,
  • wnioski będą rozpatrywane w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Wnioski można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żórawinie lub Biurze Rady Gminy Al. Niepodległości 15 lub pobrać ze strony BIP GOPS w Żórawinie gopszorawina.bip.pl w zakładce Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy

 

  • Szczegółowych informacji udzielają:
  • Dorota Rokicka tel. 71 381 41 75 lub 71 31 65 103 wew. 22
  • Dorota Partyka tel. 508 622 164
Udostępnij: