Stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021

blog-img-08

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Słuchacze

informujemy, że od dnia 1 września 2020 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie.

W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.

 Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Żórawinie, ul. Kolejowa 6  w godzinach pracy Urzędu.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap, warunkiem jest posiadanie ważnego Profilu Zaufanego służącego do uwierzytelnienia wniosku.

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego znajdziecie Państwo w załącznikach na stronie BIP.

Udostępnij: