Stypendium dla uczniów klas VIII szkół podstawowych fundacji EFC i fundacji Rodziny Staraków

blog-img-08

Program Stypendialny Horyzonty realizowany jest przez Fundację EFC w strategicznym partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków.

Fundacja Rodziny Staraków działa od 2008 roku na dwóch płaszczyznach – edukacyjnej i artystycznej. Wyrównuje szanse edukacyjne młodzieży oraz przyznaje granty liceom plastycznym na autorskie projekty artystyczne. Jednocześnie wspiera młodych polskich artystów i artystki, organizuje wydarzenia kulturalne oraz udostępnia szerokiej publiczności kolekcję sztuki współczesnej Anny i Jerzego Staraków.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod linkiem https://efc.edu.pl/programy/horyzonty 

 Koordynator regionalny:  p. Aneta Ceglarek tel. 696 650 067

Udostępnij: