Stowarzyszenia zwykłe a dotacja

blog-img-08

Nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, która weszła w życie 20 maja 2016, dała nowe możliwości działania stowarzyszeniom zwykłym. Są one również związane z różnymi nowymi źródłami finansowania działań, w tym możliwość korzystania z dotacji.

O tym, że stowarzyszenia zwykłe uzyskały dostęp do dotacji, w tym dotacji ze środków publicznych, zadecydowały dwie zmiany: wpisanie dotacji w katalog dostępnych źródeł finansowania oraz nadanie stowarzyszeniom zwykłym ułomnej osobowości prawnej, dzięki której mogą zawierać umowy.

Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach Art. 42. ustępy 2 i 3:

Udostępnij: