Stawki podatków na 2014 rok

blog-img-08

Informujemy, że zostały podjete uchwały Rady Gminy okreœlajšce stawki podatków od nieruchomoœci, rolnego i od œrodków transportowych na 2014 rok. Uchwały wraz z formularzami sš dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej.

Udostępnij: