Starania Gminy Żórawina o czyste powietrze

blog-img-08

30 listopada 2017 r. podjęta została uchwała antysmogowa dla województwa dolnośląskiego. Uchwałodawcy dążą w ten sposób do ograniczenia emitowanych zanieczyszczeń w postaci szkodliwych pyłów i gazów.

Niezależnie od uchwalonych przepisów, Gmina Żórawina wychodzi naprzeciw problemom zanieczyszczeń powietrza poprzez aktywne działania.

Staraniami Gminy udało się wejść w partnerstwo ze Stowarzyszeniem Centrum Technologii Energetycznych ze Świdnicy, i wraz z 13 innymi dolnośląskimi samorządami uzyskać dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 na montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych. Aktualnie trwa nabór dla chętnych mieszkańców w programie o nazwie „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. W miesiącach letnich nastąpią montaże na dachach obiektów, które spełniają szczegółowe wymogi, w szczególności nasłonecznienia.

Do końca zeszłego roku mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia się do programu wymiany kotłów w celu uzyskania dofinansowania w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Procedura weryfikacji zgłoszeń i prace wymienne przewiduje się w roku bieżącym po złożeniu wniosku opracowanego na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji.

Lada chwila zostanie przekazany przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie plac budowy w zakresie Budowy odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina. Projekt ten polega na wybudowaniu dużych instalacji fotowoltaicznych na potrzeby zaopatrzenia w energię elektryczną oczyszczalni ścieków w Żórawinie, a także stacji uzdatniania wody w Bratowicach, Jaksonowie, Starym Śleszowie, Węgrach i Żernikach Wielkich. W efekcie będzie to miało wpływ na obniżenie kosztów obsługi wielu urządzeń które tam się znajdują. Zadanie jest dofinansowane w ramach RPO WD 2014-2020 i pozwoli wybudować instalacje o łącznej mocy 156 kWp.

W najbliższym czasie będą prowadzone ustalenia z firmą Biowatt w zakresie wykorzystania energii cieplnej z biogazowni „PBE Żórawina”. Docelowa moc produkcyjna obiektu to 12,240 MWh/rok, co wykorzystane może być na cele ogrzania wszystkich instytucji publicznych oraz domów prywatnych na terenie Żórawiny. Niezbędne do tego celu jest wybudowanie sieci ciepłowniczej. Wykorzystanie biogazu na cele grzewcze w takiej skali byłoby jednym z pierwszych tego typu wdrożonych rozwiązań w Polsce.

Te proekologiczne działania  są wstępem do realizacji celów związanych z ochroną powietrza. Wszelkie tego typu inicjatywy wymagają wielu przygotowań i odpowiedniej ilości czasu na wdrażanie. Walka o czyste powietrze to złożony proces, który wymaga zaangażowania wszystkich: instytucji, mieszkańców, przedsiębiorców. 

 

Mateusz Królewicz

Udostępnij: